پیام مدیر

داود علی شاد

رئیس اداره آموزش و پرورش

تلفن مستقیم:

05525273777

فاکس ریاست:

05525273401

سخن روز

ما در آموزش و پرورش نیاز به تحول داریم.مقام معظم رهبری

نظرسنجی
اخبار ویژه
 
اخبار

برگزاری دوره های ضمن خدمت آموزش الکترونیک برای همکاران ادارای
رئیس آموزش و پرورش سرولایت گفت: دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه همکاران ادارای آموزش و پرورش سرولایت به شیوه حضوری و غیر حضور در حال برگزاری است.

فرم های امتیاز بندی همکاران حوزه معاونت پرروشی و تربیت بدنی
مربیان پرورشی معلمان تربیت بدنی مشاورین مربیان بهداشت

ختم قرآن کریم توسط همکاران اداری سرولایت

جلسه هم انديشي مديران سرولایت با محوریت سازماندهي نيروي انساني ،ثبت نام و كلاس بندي تشكيل گرديد.

انتصاب رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه سرولایت
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش سرولایت، طی حکمی از سوی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، داوود علی شاد به سمت رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه سرولایت منصوب شد.

منابع آزمون ضمن خدمت آشنایی با اندیشه های شهید مطهری

کسب 25 مقام برتر استان در مسابقات قرآن و معارف اسلامی و فرهنگی هنری توسط دانش آموزان سرولایت
علی مهدوی خواه گفت:به فضل الهی و تلاش همکاران و همت دانش آموزان ،25 مقام برتر استانی در مسابقات قران و معارف اسلامی همچنین مسابقات فرهنگی هنری توسط دانش آموزان مستعد سرولایت در سال تحصیلی جاری بدست آمد.

تصویر روزانه